Wi-Fi

Кевико компани интернэт үйлчилгээг хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй хүргэх, тэдний интернэт ашиглах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын иргэд ихээр ордог газруудад сүлжээгээ түгээгээд байна. энэхүү сүлжээ түгээсэн газруудад хэрэглэгч та манай сүлжээнд үнэгүй холбогдож өөрийн хэрэгцээт мэдээллийг авах бүрэн боломжтой. Манай сүлжээ үнэгүй цацагдсан газруудыг доор жагсаалтаар харна уу.

Comments

Сэтгэгдэл үлдээх ...